琴赋

作者:大颠 朝代:元代诗人
琴赋原文
三惑昏昏中紫宸,万机抛却醉临春。书中不礼隋文帝,井底常携张贵嫔。玉树歌声移入哭,金陵天子化为臣。兵戈半渡前江水,狎客犹闻争酒巡。
江上见青峰,亭亭三四重。雨沾金翡翠,云拥玉芙蓉。桂屿閒秋馆,枫林隐暮钟。苍茫图画意,欲赏惜无从。
上苑通平乐,神池迩建章。楼台相掩映,城阙互相望。缇油泛行幔,箫吹转浮梁。晚云含朔气,斜照荡秋光。落叶飘蝉影,平流写雁行。槿散凌风缛,荷销裛露香。仙歌临枍诣,玄豫历长杨。归路乘明月,千门开未央。
无事乌程县,蹉跎岁月馀。不知芸阁吏,寂寞竟何如。远水浮仙棹,寒星伴使车。因过大雷岸,莫忘八行书。
得遂莼鲈愿,言从汗漫游。衣冠犹白社,楼阁即丹邱。万井虹初霁,千峰翠欲流。忘形随杖履,天地一虚舟。
碧空下凉露,玉树生秋风。朝回别行客,目送南飞鸿。青冥浩无际,去去不可从。怀君先大夫,夙昔遭奇逢。潜邸识真主,不羡汉吕公。列职清华地,最沐恩宠隆。一朝忽仙逝,惕然动宸衷。推恩锡世禄,不独荣厥躬。接武登凤池,垂绅侍重瞳。累绩升少卿,出入丹禁中。侍从历四朝,眷遇期有终。齿力尚未衰,归思何匆匆。封章荷俞允,拜命辞九重。故乡有先陇,郁郁罗青松。岁时伸祀礼,诚意潜感通。忠孝求无愧,令望垂不穷。
琴赋拼音解读
sān huò hūn hūn zhōng zǐ chén ,wàn jī pāo què zuì lín chūn 。shū zhōng bú lǐ suí wén dì ,jǐng dǐ cháng xié zhāng guì pín 。yù shù gē shēng yí rù kū ,jīn líng tiān zǐ huà wéi chén 。bīng gē bàn dù qián jiāng shuǐ ,xiá kè yóu wén zhēng jiǔ xún 。
jiāng shàng jiàn qīng fēng ,tíng tíng sān sì zhòng 。yǔ zhān jīn fěi cuì ,yún yōng yù fú róng 。guì yǔ jiān qiū guǎn ,fēng lín yǐn mù zhōng 。cāng máng tú huà yì ,yù shǎng xī wú cóng 。
shàng yuàn tōng píng lè ,shén chí ěr jiàn zhāng 。lóu tái xiàng yǎn yìng ,chéng què hù xiàng wàng 。tí yóu fàn háng màn ,xiāo chuī zhuǎn fú liáng 。wǎn yún hán shuò qì ,xié zhào dàng qiū guāng 。luò yè piāo chán yǐng ,píng liú xiě yàn háng 。jǐn sàn líng fēng rù ,hé xiāo yì lù xiāng 。xiān gē lín yì yì ,xuán yù lì zhǎng yáng 。guī lù chéng míng yuè ,qiān mén kāi wèi yāng 。
wú shì wū chéng xiàn ,cuō tuó suì yuè yú 。bú zhī yún gé lì ,jì mò jìng hé rú 。yuǎn shuǐ fú xiān zhào ,hán xīng bàn shǐ chē 。yīn guò dà léi àn ,mò wàng bā háng shū 。
dé suí chún lú yuàn ,yán cóng hàn màn yóu 。yī guàn yóu bái shè ,lóu gé jí dān qiū 。wàn jǐng hóng chū jì ,qiān fēng cuì yù liú 。wàng xíng suí zhàng lǚ ,tiān dì yī xū zhōu 。
bì kōng xià liáng lù ,yù shù shēng qiū fēng 。cháo huí bié háng kè ,mù sòng nán fēi hóng 。qīng míng hào wú jì ,qù qù bú kě cóng 。huái jun1 xiān dà fū ,sù xī zāo qí féng 。qián dǐ shí zhēn zhǔ ,bú xiàn hàn lǚ gōng 。liè zhí qīng huá dì ,zuì mù ēn chǒng lóng 。yī cháo hū xiān shì ,tì rán dòng chén zhōng 。tuī ēn xī shì lù ,bú dú róng jué gōng 。jiē wǔ dēng fèng chí ,chuí shēn shì zhòng tóng 。lèi jì shēng shǎo qīng ,chū rù dān jìn zhōng 。shì cóng lì sì cháo ,juàn yù qī yǒu zhōng 。chǐ lì shàng wèi shuāi ,guī sī hé cōng cōng 。fēng zhāng hé yú yǔn ,bài mìng cí jiǔ zhòng 。gù xiāng yǒu xiān lǒng ,yù yù luó qīng sōng 。suì shí shēn sì lǐ ,chéng yì qián gǎn tōng 。zhōng xiào qiú wú kuì ,lìng wàng chuí bú qióng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

琴赋相关翻译

(16)离人:此处指思妇。
(16)离人:此处指思妇。

琴赋相关赏析

在表现手法上,这首曲有两个特点较为明显。
前四句用春天的莺燕双双飞舞、花柳婆娑多姿来形容两情相悦和女子的美好。后三句赞美女子言谈举止事事都很有风度,富于韵致,又是那么娇美年轻,一切都恰到好处,端端正正。全曲音韵和谐,语带双关,言简意丰,极具特色。

作者介绍

大颠 大颠 唐僧。俗姓杨。初居罗浮山,后归潮州灵山。与韩愈友善,愈言其聪明识道理,论甚宏博。

琴赋原文,琴赋翻译,琴赋赏析,琴赋阅读答案,出自大颠的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。国学诗词网网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://yownews.com/shi/qRxe6.html